Uudis

Pärnu esindajad nõustusid maanteeameti trassivalikuga
29.01.08

Autor: Ester Vilgats

Alles mõni aeg tagasi Pärnu maavanemale ja linnavalitsusele teatavaks saanud Via Baltica trassivalik, mis viib suurmagistraali läbi Tallinna maantee ja Ehitajate tee ristmiku, oli pärnakaile esialgu vastuvõetamatu, kuid eile jäädi sellega nõusse.

Tänuväärt kohtumise, kus Pärnu rahvas sai põhjalikult kurssi sellega, mismoodi maanteeamet on trassi kavandanud ja miks tehti just selline otsus, korraldas Toompeal Pärnumaa saadikute ühendus, täpsemalt küll selle juht Mark Soosaar.

Jutuajamise käigus said saadikud isegi väärt teavet, sest kohal olid peale maanteeameti esindajate majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning rahandusministeeriumi esindajad.

Pärnust olid kohal maavanem Toomas Kivimägi, maavalitsuse osakonnajuhataja Heiki Mägi ja abilinnapea Peeter Saunpere, samuti Sauga vallavanem Vello Tiidermann.

Täpne ülevaade

Maanteeameti osakonnajuhataja Urmas Konsapi ülevaade Via Baltica Pärnu ümbersõidu trassivaliku variantidest oli põhjalik, seda alates 2002. aastast, kui eelprojekt oli valminud. Konsap põhjendas, miks lõpuks jäädi pidama sellele viimasele ehk Tallinna maantee ja Ehitajate tee ristmikule. Aeg oli otsa saanud, sest mitu aastat oli vaieldud näiteks Port Arturile kuuluvast endisest piimakombinaadi kinnistust möödasõidu asjus.

Kõigepealt oli kaalumisel variant, et tee möödub piimakombinaadist Tallinna maantee poolt, see aga ei sobinud seetõttu, et siis tekiks 300meetrise vahemaa tagant kaks fooriga reguleeritud ristmikku, mis põhjustaks ummikuid.

Teisel juhul kaaluti piimakombinaadi tagant läbisõitu, aga see tähendas äralõiget Port Arturi kinnistust, nagu oleks tähendanud ka variant, kui üks teesuund oleks möödunud Port Arturi kinnistust ühelt, teine teiselt poolt. Need muudatused oleksid tähendanud piimakombinaadi uut detailplaneeringut.

Nii otsustati alles detsembri keskel, ja seda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi survel, et trass keerab Ehitajate teele selleltsamalt ristmikult, kust praegugi.

Parem varblane peos

Maanteeameti peadirektor Riho Sõrmus ütles, et Pärnu linnaga on neil olnud Via Baltica küsimuses kõige parem koostöö. Siis küsis abilinnapea Saunpere, millal linnale trassivaliku viimasest muudatusest teatati. Selgus, et seda pole tehtudki.

Mis nii maavanem Kivimägi kui Saunpere uue projektiga nõustuma sundis, oli see, et samal ajal jätkub töö nii-öelda tegeliku ümbersõidu tehnilise projekti kallal. Tõenäoliselt ehitatakse Pärnu ümbersõit läbi Tallinna maantee ja Ehitajate tee ristmiku kuni Papiniidu sillani valmis 2011. aastaks, siia sisse on arvatud ka silla remont.

Kokku peaks selleks kuluma 785 miljonit krooni. Kas see raha ikka saadakse, selgub peagi. Nimelt sõltub palju teehoiukava kinnitamisest, mida neljapäeval valitsuse kabinetiistungil arutatakse.