Uudis

Linnavalitsus ei tee uut parkimismaja konkurssi
30.09.08

Autor: Teet Roosaar

Vastuseks Port Artur Grupi avalikule ettepanekule leida Pärnu kesklinna parkimismaja ehitamiseks uus hoonestaja teatas linnavalitsus, et Win Markets pole kehtivat hoonestusõiguse lepingut rikkunud.

 

Port Artur Grupp tegi linnavalitsusele ettepaneku tühistada parkimismaja hoonestusõiguse leping ja kuulutada välja uus konkurss hoonestaja leidmiseks, väites, et praegune hoonestaja Win Markets rikub lepingutingimusi. Lepingutingimuste rikkumise all pidas Port Artur Grupp silmas parkimismaja valmimise viibimist ja parkimismajja kaubanduspindande rajamist.

Linnavalitsus on seisukohal, et hoonestusõiguse lepingu tühistamise ja uue konkursi väljakuulutamise vajadus puudub, kuna arendaja ei ole sõlmitud hoonestusõiguse lepingut rikkunud.

“Viivitus ehitise püstitamisel on põhjustatud asjaoludest - aeganõudvad liiklusekspertiisid ja  detailplaneeringu koostamised - millest hoonestaja ei olnud enne lepingu sõlmimist teadlik,” selgitas avalike suhete nõunik Maria Murakas-Ollo. “Eeltoodud asjaoludele tuginedes ei rakenda linnavalitsus hoonestaja suhtes sanktsioone. Samuti ei ole hoonestaja rikkunud kaubanduspindade rajamisega hoonestusõiguse lepingut ega konkursi tingimusi.”

Vastavalt konkursi tingimuste aluseks olnud projekteerimistingimustele oli lubatud kinnistule rajada viis protsenti hoone mahust kaubanduspindu, samuti võib hoonesse ette näha põhifunktsiooniga seotud teenindust: kummiremonti, autopesu või muud sarnast.

Pärnu linnavalitsus otsustas 15. septembril pikendada parkimismaja valmimise tähtaega järgmise aasta 31. maini ja eelmise tähtaja (30. juuni) ületamise eest leppetrahvi mitte nõuda. Win Markets soovib viis protsenti parkimismajast üürida Maximale, mis on Port Artur 2s tegutseva Saaremaa tarbijate ühistu toidupoe konkurent.