Uudis

Linn pikendab parkimismaja tähtaega
17.09.08

Autor: Teet Roosaar

Pärnu linnavalitsus otsustas pikendada kesklinna ehitatava parkimismaja valmimise tähtaega järgmise aasta 31. maini ja eelmise tähtaja ületamise eest leppetrahvi mitte nõuda.

2006. aasta suvel linnavalitsuse ja OÜ Win Marketsi sõlmitud hoonestusõiguse lepingu kohaselt pidanuks parkimismaja valmima selle aasta 30. juuniks. Tähtaja ületamise korral oodanuks hoonestajat leppetrahv, mille suurus oli 25 000 krooni iga ületatud päeva eest.

Juuni lõpuks parkimismaja valmis ei saanud. 1. septembriks oli trahvisummaks kogunenud 1,5 miljonit krooni, mille sissenõudmine võinuks Win Marketsi majandusraskustesse viia.

Win Markets tegi linnavalitsusele ettepaneku parkimismaja valmimistähtaega pikendada. Esialgu oli juttu järgmise aasta 20. märtsist, hiljem otsustas linnavalitsus 31. mai kasuks.

Abilinnapea Simmo Saar ütles, et ettevõttel olid hilinemiseks kaalukad põhjused. Parkimismaja sissepääs oli kavandatud Aida 10 kinnistult ja linnavalitsus kohustus riigilt kui kinnistu omanikult servituudi seadmise load taotlema. Paraku müüs riik kinnistu enampakkumisel Port Artur Grupile ja parkimismajja sissepääsuks tuli uus koht leida.

Selle aasta 30. mail sõlmisid linnavalitsus ja Win Markets kokkuleppe, et parkimismaja juurdepääs toimub rambi kaudu Laialt tänavalt. Rambialune maa kuulub linnale ja rambi ehitamiseks peab Win Markets servituudi seadma. Servituudile ehitusala määramiseks oli vaja koostada detailplaneering, mis on projekteerimis- ja ehitustähtaegu oluliselt pikendanud.

“Detailplaneeringu koostamine on veninud muinsuskaitseameti kooskõlastuse ja ümbruskonna liikluskorraldusliku ekspertiisi koostamise tõttu,” selgitas Saar.

Parkimismaja hoonestusõiguse konkursil osalenud Port Artur Grupp on leidnud, et Win Markets rikub hoonestusõiguse lepingu tingimusi.

Win Markets soovib osa parkimismajast üürida Maximale, mis on Port Artur 2s tegutseva Saaremaa tarbijate ühistu toidupoe konkurent.